Câu hỏi: Sỏi thận đau bên phải hay bên trái? Trả lời: Sỏi thận có thể hình thành ở trong đài thận, hay bể thận và có thể