Cho cháu hỏi người bị sỏi thận thì bổ sung canxi bằng cách nào. Vì cháu thấy các thuốc canxi thì bệnh nhân sỏi thận không được dùng. Bổ sung canxi bằng việc uống