Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp người gầy thường hay bị suy nhược cơ thể, biếng ăn hoặc ăn uống nhiều mà không thể tăng cân.