Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp người gầy thường hay bị suy nhược cơ thể, biếng ăn hoặc ăn uống nhiều mà không thể tăng cân. Vậy bạn đã từng dùng cao